Våpenskjold

Våpenskjold er den generelle betegnelsen på private og offentlige våpen.
Private våpen vil være for organisasjoner, bedrifter, enkeltpersoner og slekt.
Offentlige våpen vil være for statlige, kommunale institusjoner og myndigheter.

Et privat våpen blir ofte omtalt som et slektsvåpen eller familievåpen.
Et slektsvåpen er et våpenskjold som blir brukt av en person og dennes slekt.
Denne tradisjonen har vært i bruk siden korstogstidene og har blitt svært populær
i nyere tider.

Det er viktig å poengtere at slektsvåpen aldri har vært en særrett for adelige i Norge.
Etter middelalderen har våpenskjold blitt brukt av ikke-adelige embetsmenn, 
militære, handelsfolk, håndverkere og bønder.


Våpenskjoldet har over århundrende forandret design ut i fra tidsepoken og kunstner. 
Våpenskjoldets viktigste deler er skjold og hjelmpryd.
Disse to er skrevet ned i heraldisk litteratur for å identifisere slekten.
Skjold og hjelmpryd kan ikke forandres, mens hjelm og hjelmklede
kan forandre design ut ifra kunstners ønske.

Det er fremdeles mulig å få laget et slektsvåpen den dag i dag.
Ved å ta kontakt med en Heraldikker, kan du få hjelp til å lage et våpen
og få det registrert i Norges arkiver.
Hvis du har et slektsvåpen, men har vanskeligheter med å finne det,
så send meg en email eller ta kontakt med Norsk Heraldiske Forening.

Jeg får ofte henvendelser på å håndgravering av våpenskjold.
Våpenskjold kan graveres på smykker som signetringer, mansjettknapper,
anheng, brosjer etc.

Jeg håndgraverer våpenskjold enten med dypgravering eller flatgravering

Dypgravering er den tradisjonelle metoden våpenskjold ble gravert på signetringer.
Dette ble brukt som et segl for å signere dokumenter.
En dypgravering gir et 3D designet våpenskjold som vil gi avtrykk i voks.
Det graveres speilvendt, slik at voks avtrykket blir lik den opprinnelige beskrivelsen.

Flatgravering betyr at våpenskjoldet graveres etter korrekt beskrivelse eller bilde.
Denne type gravering passer til alle smykker og objekter.
Dette kan bli en svært vakker og detaljert gravering.

Det er viktig å undersøke om gravøren har kunnskap om heraldikk.
Som medlem av Norsk Heraldisk Forening har jeg sett flere flatgraverte
våpenskjold som er speilvendte. Dette er helt feil.
Det er KUN ved dypgravering at et våpenskjoldet skal graveres speilvendt.

Hvis du har spørsmål eller ønsker våpenskjoldet ditt håndgravert 
ta kontakt på contact@anejewellery.no eller 92439639.