Happy Blog

Tips til gravering av gifteringer July 18 2015

English below--- 
Sommeren er en tid jeg ofte får kunde bestillinger på gifteringer.
Det kan være butikker som ønsker gravering, eller kunder som vil ha ringer
spesial designet fra meg.
 
Gravering er en fantastisk måte å gjøre gifteringene dine unike og personlige.
Man kan gravere utenpå ringene eller på innsiden.
Som gravør har jeg ofte blitt spurt om hva som er vanlig å gravere på gifteringene.
Tradisjonelt graverer man innsiden av ringen med navn og dato på giftemålet.
Eks. Din XXX og Dato.
 
Men det er mange andre alternativer for de som ønsker noe som skiller seg ut!
Det kan være kallenavn, sitater, sangtekster, symboler, romantiske eller morsomme uttrykk.
 
Her kommer noen forslag til gravering.
 
Strofer / Sitat:
Til månen og tilbake
Here's looking at you, kid
One ring to rule them all
Come what may
You had me at hello
 
Romantiske:
Starten av for alltid
Verdt å vente på
Endelig
Du har mitt hjerte
Lille skje, Store skje
Din for alltid
Jeg elsker deg
Din elskede xxx
i går, i dag, i morgen
In hand & in heart
 
Morsomme:
Den som gir seg er en dritt
Gud hjelpe oss
Sammen er vi dynamitt
Sammen er vi kaos
Din heldiggris
Prisen på ringene: xxxx
Property of xxx
 
Som du nå ser så finnes det flere kreative muligheter til gravering av gifteringer,
men her kommer et viktig tips!!
Teksten bør være kort og presis. 
Det er ikke stor nok plass inne i ringen til å ha en lang tekst.
 
 
 
Om du har noen spørsmål om gravering eller ønsker gifteringer spesial designet til deg
ta gjerne kontakt:)
 

Tips for engraving wedding rings


 
During the summertime I often get customer orders for wedding rings.
It may be jewellery stores that just want engraving, or it may be commissions from
customers that want wedding rings designed by me.
 
Hand engraving is a fantastic way to make your wedding rings unique and personal.
You can order the rings to be engraved on the outside or the inside.
 
As an engraver I've often been asked about what is common to engrave
on peoples wedding rings. Traditionally you would engrave the inside of the ring
with name and wedding date.
Ex. Your XXX and date.
 
But there are so many other options for those who want something different!
It could be nicknames, quotes, lyrics, symbols, romantic or funny quotations.
I have in this post written down some engraving suggestions:
 
Quote:
To the moon and back
Here's looking at you, kid
One ring two rule them all
Come what may
You had me at hello
 
Romantic:
The start of forever
Worth waiting for
Finally
You have my heart
Small spoon, Big spoon
Yours forever
I love you
Your beloved xxx
yesterday, today, tomorrow
In hand & in heart
 
Funny:
Whoever gives up is a shit
God help us
Together, we are dynamite
Together we chaos
Your lucky bastard
The price of rings: xxxx
Property of xxx
 
As you have now read there are many creative ways to spice up
the engraving on your wedding rings.
But here is an important tip!!
The text should be short and precise.
It’s not a large space inside the ring, so a long text will be difficult.

  

If you have any questions about engraving or want wedding rings
specially designed for you please get in touch:)

 


Nytt liv i gammelt vennskap :) June 14 2015


English below ---
Jeg får ofte kunde henvendelser over sosiale medier.
Nå i Mai fikk jeg en helt spesiell bestilling.
Siri var en følger av Ane Jewellery på facebook,
hun var også en jente jeg gikk på folkehøyskole med for over ti år siden.
 
Overraskelsen var stor! Vi hadde ikke hatt mye kontakt siden vi var 19 år
og løp rundt i gangene på Fana Folkehøyskole.
Hennes liv hadde blitt beriket med to flotte barn og en herlig samboer,
mens jeg hadde siden vårt møte i 2003 blitt smykkedesigner/gullsmed/gravør.
 
Nå skulle min flotte fanavenninne gifte seg!
Hun hadde fulgt med på min smykkereise over årene
og nå ville hun at jeg skulle lage gifteringene!
 
Siri og familien bor i Haugesund, så vi brukte Skype for å kommunisere ideer.
Jeg ville skape noe unikt og personlig til det fremtidige ekteparet.
Så jeg satt meg ned ved tegnebordet og designet.
 

 
Rundt ringene er romerske tall for bryllupsdatoen,
symbolet i midten er initialene O og S for Ola og Siri.
 
Ringene laget jeg fra en hvitt gulls bolt.
De ble formet til riktig størrelse, loddet, og så håndgravert.
Gjennom uken sendte jeg bilde oppdateringer til Siri og Ola,
så de kunne få et innblikk i gullsmed prosessen.
  
  
 

Her kommer en video hvor jeg polerer Ola sin giftering :)

h
 

 
Voila! :)


 
Siri og Ola giftet seg 6 juni i en nydelig sermoni.
For over ti år siden ble jeg kjent med den glade jenta fra Haugesund.
Et gammelt vennskap som nå er blåst nytt liv i.
 
Jeg føler meg beæret over å ha fått lov til å være med på denne reisen.
Og jeg ønsker ekteparet og de nydelige barna et liv fylt med lykke, kjærlighet og glede! <3
 

 

Reviving an old friendship 

I often receive customer inquiries over Facebook.
This May, I received a very special order.
Siri was one of my followers on Ane Jewellery Facebook page,
she was also a girl I studied with at a norwegian folk high school
in Bergen, over ten years ago.
 
It was such a lovely surprise!
The years had flown by since we were 19 years old
and roamed the halls at Fana Folkehøyskole.
Her life had been enriched with two beautiful children and a great boyfriend,
while I had since our time in 2003 become a jewellery designer / goldsmith / engraver.
 
Now it was my fantastic Fana friend was getting married!
She had followed me through out the years on my jewellery journey
and now she wanted me to make the wedding rings!
 
Siri and her family lives in Haugesund, so we used Skype to communicate ideas.
 
I wanted to make something unique and personal to the future married couple. So I sat down at the drawing board and drew.

 

  
 
Around rings are the Roman numbers for the wedding date.
The symbol in the middle are the initials O and S for Ola and Siri.
 
I made the rings from white gold bolt.
I shaped them to the correct size, soldered, and then I hand engraved the rings.
Throughout the week I sent images to Siri and Ola,
so they could get a glimpse of the jewellery process.

 

 

Here is a video where I polish one of the rings.


Voila!Siri and Ola got married June the 6 in a lovely ceremony.
 
Over ten years ago I became friends with the happy girl from Haugesund.
An old friendship is now revived.
 
I feel honored to have be a part of this journey.
And I wish the couple and their gorgeous kids a life filled with happiness, love and joy <3